MyKidsVision

MyKidsVision.org Privacybeleid

Privacy is belangrijk en we respecteren de jouwe.

Dit beleid beschrijft onze privacypraktijken en hoe we omgaan met informatie die we van of over u kunnen verzamelen wanneer u MyKidsVision bezoekt en gebruikt.

Wat leggen we vast en waarvoor?

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie zoals persoonlijke gegevens, e-mailadres enzovoort aan My Kids Vision te verstrekken om MyKidsVision te kunnen gebruiken. Deze informatie wordt door MyKidsVision gebruikt om:

  • diensten verlenen via de MyKidsVision applicatie.
  • te reageren op vragen die van u afkomstig zijn.
  • voeg u toe aan een mailinglijst voor nieuwsbrieven en ander incidenteel e-mailcontact. U kunt te allen tijde verzoeken om van deze lijst te worden verwijderd.
  • u toe te voegen aan onze contactendatabase die kan resulteren in e-mail-, post- of telefooncommunicatie. U kunt te allen tijde verzoeken om van deze lijst te worden verwijderd.

Google Analytics

MyKidsVision maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Google Analytics maakt gebruik van cookies, webbakens en andere middelen om te helpen MyKidsVision analyseert hoe gebruikers de site gebruiken. Voor informatie over het privacybeleid van Google verwijzen wij u naar https://policies.google.com/privacy.

Delen van informatie

MyKidsVision kan informatie delen onder de volgende omstandigheden:

  • wettelijke vereiste - rechtbanken, administratieve instanties of andere overheidsinstanties.
  • organisaties die diensten aan ons kunnen leveren - waar relevant moeten we mogelijk een deel van uw informatie aan bedrijven waarmee we samenwerken (bijvoorbeeld accountants, advocaten, bedrijfsadviseurs, marketingdienstverleners, incassodienstverleners, leveranciers van apparatuur). Houd er rekening mee dat het deze derden bij wet of contract verboden is om persoonlijke informatie te verwerken voor andere doeleinden dan die vermeld in dit Privacybeleid.
  • waar de informatie zich al in het publieke domein bevindt.
  • bedrijfsverkoop of fusie - waarbij contactgegevens kunnen worden doorgegeven aan nieuwe eigenaren.

Toegang

Op uw verzoek, wanneer we identificeerbare informatie vastleggen, zullen we u redelijke toegang bieden tot uw persoonlijke gegevens, zodat u kunt bekijken wat we hebben opgeslagen en, als u dat wilt, correcties kunt aanvragen naar het. Vraag toegang aan door ons te schrijven op het adres dat wordt vermeld in het gedeelte Contactgegevens hieronder.

Veiligheid

MyKidsVision combineert technische en fysieke beveiligingen met het beleid en de procedures van werknemers om bescherm uw informatie. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om uw informatie te beschermen.

Links naar andere websites

Wanneer u op een link op deze website klikt die u naar een website brengt die wordt beheerd door een ander bedrijf, bent u onderworpen aan de privacypraktijken van dat bedrijf.

Amendementen

MyKidsVision kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen.

Handhaving, geschillenbeslechting en verificatie

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid via het adres dat wordt vermeld in het gedeelte Contactgegevens hieronder. We zullen klachten of geschillen met betrekking tot persoonlijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen.

Contactgegevens

enquiries@Mykidsvision.org.

Join the discussion.

Onze sociale mediakanalen bieden een ondersteunende gemeenschap voor mensen die hun kinderen helpen om met myopie om te gaan. Het is een veilige, vriendelijke omgeving waar ouders nuttige informatie kunnen vinden, vragen kunnen stellen en hun eigen ervaringen met anderen kunnen delen.

Facebook Instagram Twitter Vimeo